Home

Welkom op de website van DENJEETKUNEDO

Jeet Kune Do

I.v.m de nu nog kleine groep leerlingen zal de 2e groep en dus het 2e lesuur pas gaan starten bij voldoende aanmeldingen en leerlingen.

Na de zomervakantie verhuist de les naar de dinsdagavond van 20:30 tot 21:30