Home

Welkom op de website van DENJEETKUNEDO

Jeet Kune Do

I.v.m de nu nog kleine groep leerlingen zal de 2e groep en dus het 2e lesuur pas gaan starten bij voldoende aanmeldingen en leerlingen.

Tevens is de lestijd aangepast naar 19:30 tot 20:30